Kontakt

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach

ul. Szkolna 6

47-370 Zielina

tel./fax 774668427

spraclawiczki@poczta.fm

www.spraclawiczki.wodip.opole.pl

 

Dokumenty

Informacja

Od II półrocza roku szkolnego 2016-2017 obowiązują nowe procedury monitorowania frekwencji w Szkole Podstawowej w Racławiczkach. Prosimy rodziców o zapoznanie się z nowymi procedurami. Wzór druku usprawiedliwienia wraz z procedurami do pobrania znajduje się także w dziale dokumenty.

 • Procedura monitorowania frekwencji w Szkole Podstawowej w Racławiczkach - pobierz

 • Wzór usprawiedliwienia - pobierz

Zmieniony ( niedziela, 26 lutego 2017 17:42 )

 

Dokumenty

 • Statut Szkoły Podstawowej w Racławiczkach pobierz
 • Procedura monitorowania frekwencji w Szkole Podstawowej w Racławiczkach - pobierz

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny - pobierz

 • Wzór usprawiedliwienia - pobierz

 • Procedura postępowania w przypadku spożycia przez ucznia substancji niebezpiecznej dla zdrowia i życia pobierz
 • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją pobierz

 • Algorytm postępowania dyrektora i nauczyciela w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją pobierz

 • Procedura postępowania w przypadku braku realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego pobierz

 • Postępowanie dyrektora i pedagoga szkolnego w przypadku zastosowania przemocy wobec osoby drugiej pobierz

 • Postępowanie w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu pobierz

 • Postępowanie w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego pobierz

 • Postępowanie dyrektora w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie placówki oświatowej pobierz

 • Postępowanie Dyrektora w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole pobierz

 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie pobierz

 • Metody współpracy szkoły z policją pobierz

 • Podstawowe czynności dla Dyrektora szkoły pobierz

 • Ubezpieczenie NNW uczniów Szkoły Podstawowej w Racławiczkach pobierz

 • Agresja pobierz

 • Zarządzenie w sprawie sposobu dokumentowania i realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Racławiczkach  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - pobierz

Zmieniony ( sobota, 04 kwietnia 2020 17:53 )

 

Stronę wykonał Grzegorz Kucharczyk