W celu dobrego przeżycia Wielkich Dni i przygotowania się wraz z dziećmi do przeżywania świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, podczas zajęć z religii uczniowie kl. I lepili z plasteliny scenę Golgoty – krzyż, koronę cierniową Pana Jezusa, a do tego grób wykuty w skale, w którym był On pochowany. Takie plastyczne przedstawienie scen pozytywnie wpływa na zapamiętywanie ważnych wydarzeń przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, a tym samym na ich przeżywanie w domu, w środowisku rodzinnym, w którym żyją. Na dzisiejsze czasy trwającej pandemii jest to też swoistego rodzaju liturgiczne i modlitewne wychowanie dzieci, co w wychowaniu religijnym jest nieodzownym elementem składowym całego procesu wychowawczego.