Realizacja zadań

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Piorytet 3

w Szkole Podstawowej w Racławiczkach

 

 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych biblioteka Szkoły Podstawowej w Racławiczkach otrzymała w roku 2020 środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 289 woluminów wartości 5 000 zł.

Wśród uczniów szkoły, ich rodziców i nauczycieli przeprowadzono ankietę dotyczącą propozycji książek do zakupu. Powstała lista książek została skonsultowana z pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach oddział w Racławiczkach, a następnie poddana opinii przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Książki po dokładnej analizie ofert wydawniczych zakupiono w listopadzie 2020 roku.

Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Są wśród nich serie wydawnicze: książki z serii „Zaopiekuj się mną” - H. Webb, „Biuro detektywistyczne” - M. Widmark, „Nela mała reporterka” - Nela, „Zosia i jej ZOO” - A. Coob. Wśród chłopców dużym zainteresowaniem cieszy się seria wydawnicza „Franklin” - P. Bourgeois, „Magiczny domek na drzewie” - M. P. Osborne, „Scooby-Doo!” - J. Gelsey, „Złota kula” - H. Ożogowska.

 

 

Na rzecz szerzenia wiedzy i akceptacji osób niepełnosprawnych zakupiono także pozycje mówiące o radzeniu sobie z trudnymi emocjami jakie towarzyszą osobom niepełnosprawnym fizycznie, psychicznie i nieuleczalnie chorych. Ponadto uzupełniono księgozbiór o książki z dużymi literami, bogato ilustrowane ułatwiające naukę czytania, rozwijające zainteresowania uczniów np. książki z serii „Co warto wiedzieć o...” oraz książki na temat wartości w życiu, wychowaniu, bezpiecznym zachowaniu. Przykładowe tytuły: „Będę biegać”, „Cudowny chłopak”, „O wartościach, czyli Rady nie od parady”, „Wszystko o emocjach”. Wśród zakupionych książek znalazły się również lektury, np.  Ł. Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek”, B. Prus „Katarynka”, L. Kołakowski „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”, R. Gościnny „Mikołajek”, E. Nowak „Pajączek na rowerze”, B. Kosmowska „Dziewczynka z parku”.


Cała  społeczność  szkolna: uczniowie, nauczyciele i pedagog szkolna zaangażowała się  w  realizację projektu. Zaplanowano szereg  różnorodnych  działań :

- konkursy:

 

 • „Uczniowie książki czytają i audiobooki nagrywają”- nagranie własnego audiobooka,
 • „Lubię czytać innym”- nagranie filmiku lub zrobienie serii zdjęć przedstawiających czytanie ulubionej książki innym w ciekawej scenerii i formie.
audiobook - posłuchaj

 

- akcje czytelnicze:

 

 • „Przerwa na czytanie” realizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • „Głos świątecznych opowieści” w ramach której uczniowie naszej szkoły wysłuchali opowiadań świątecznych w formie audiobooków (kl. I-II „Niestraszkowa wigilia”, kl. III-IV „Choinka” - H. Ch Andersena, kl. V-VI „Opowieść wigilijna” - C. Dickensa).

 

W ramach współpracy z wydawnictwem Drugi Tom zorganizowano wystawę książek. W ramach tej współpracy w czasie przerw odbywał się kiermasz książek. Uczniowie mogli zapoznać się z nowościami wydawniczymi oraz doposażyć swoją domową biblioteczkę.

Pani pedagog przygotowała prezentację „Bajki terapeutyczne dla uczniów pierwszej klasy” w której wyjaśnia cel pisania takich bajek oraz przytoczyła kilka z nich.

- projekty edukacyjne:

 

 • „Każdego dnia spotykamy się z Franklinem” kl. I -  codzienne słuchanie czytanego fragmentu  wybranego opowiadania o Franklinie. Następnie wykonanie portretu lub narysowanie do wymyślonej przez siebie przygody małego żółwia. Wykonanie gazetki z nadesłanych prac.
 • „Zwierzyniec Jana Brzechwy” kl.II -  czytanie wierszy, wykonanie albumu „Zwierzęta u Jana Brzechwy” - pisanie wierszy i rysowanie ich bohaterów.
 • „Psia codzienność” kl.III - cotygodniowe słuchanie, czytanych przez nauczyciela i uczniów klasy VI, kilku rozdziałów książki opowiadającej o losach psa „Kaktus, przygody wiernego psa”, rozmowa na temat cech dobrego opiekuna zwierząt, rysowanie lub kolorowanie psów różnych ras, wykonanie puzzli, zachęcając uczniów do samodzielnego przeczytania całości wybranej książki.
 • „Komiksowe ABC” kl. IV- tworzenie listy komiksów dostępnych na polskim rynku. Poznanie komiksów zgromadzonych w szkolnej bibliotece, a następnie rysowanie jednej strony komiksu wymyślonego przez siebie.
 • „Literackie prtfolio” kl. V - opracowanie katalogu swoich ulubionych pisarzy i bohaterów ich książek, czytanie fragmentów ulubionych książek, projektowanie stroju na bal karnawałowy dla omówionego bohatera.
 • „Książki skarbnicą wiedzy” kl. VI – opracowanie ulotki i materiałów na gazetkę  dotyczącą wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży „Dlaczego warto czytać książki?”, opracowanie listy polecanych publikacji z podziałem na gatunki, wykonanie „Drzewa literackich rozmaitości”.

 

- prezentacja dla rodziców:

 

 • Prezentacja przygotowana przez pedagog szkolną pt. "Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży". Przesłana rodzicom poprzez e-dziennik.

 

- spektakle online:

Pedagog przesłała dzieciom i rodzicom linki do spektakli świątecznych i zaprosiła do ich wspólnego oglądania.

Podjęto współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Strzeleczkach oddział w Racławiczkach,  Bibloteką Pedagogiczną w Opolu i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w celu planowania zakupów, zdobycia informacji na temat gromadzonych materiałów, aby ich nie dublować, przekazanie listy planowanych zakupów - wymiany informacji o wydarzeniach i imprezach promujących czytelnictwo, wypożyczeń międzybibliotecznych.

Dostosowano pracę biblioteki szkolnej tak, aby umożliwić uczniom wypożyczenie książek na czas przerwy świątecznej i ferii zimowych.

 

 

 

 

Wnioski

Uczniowie chętniej korzystają z księgozbioru, gdy maja wpływ na jego budowanie. Tak różnorodnie doposażony księgozbiór pozwala ciekawie spędzić czas, dostarcza wiele pozytywnych doznań i rozbudza zainteresowania dzieci. Liczba wypożyczeń w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku nie zmniejszyła się pomimo przejścia  na system zdalnego nauczania, co jest dużym sukcesem. Uważam, że udział w programie i zakup książkowych nowości czytelniczych miał tu decydujące znaczenie. Udział w programie dał możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, projektach edukacyjnych, akcjach czytelniczych i konkursach. Program otworzył możliwości do nowych działań. Z uwagi na fakt, że szkoła funkcjonowała w zmienionych warunkach organizacyjnych związanych z trwającym stanem epidemii został zmodyfikowany planowany zakres działań związanych z promocją czytelnictwa. Realizacja zadań odbywała się online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dziennik elektroniczny, platforma Teams).

Zadania realizowane w ramach programu będą kontynuowane do końca roku szkolnego.

 

Pragnę podziękować wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, którzy dostrzegli  sens podjętych  działań i włączyli  się  w  ich realizację.  Sądzę, że udało nam się  przekonać dzieci, że czytanie rozwija ich  wyobraźnię, poszerza wiedzę  na temat  ludzi i świata, wzbogaca słownictwo, a przede wszystkim, że  książka to  świetny  towarzysz  na  jesienne  i zimowe  długie wieczory.

 

 

Bibliotekarz

Marzena Ficek