Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Racławiczkach za 2019r. opublikowane zostało na stronie bip.gzeas.strzeleczki.pl

http://bip.gzeas.strzeleczki.pl/18/45/sprawozdania-finansowe.html

Zmieniony ( czwartek, 28 maja 2020 17:03 )